System: Leczenie uzdrowiskowe [Moduł Obsługi Skierowań] (wersja: 2019.01.31.01)

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Przeglądarka została przygotowana w celu ułatwienia dostępu świadczeniobiorcom do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 Poz. 835 ze zm.)

obrazek przedstawiający sanatorium

System udostępnia świadczeniobiorcom odpersonalizowane informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe obejmujące:

 • Dane ogólne:
  • Nr skierowania
  • Bieżący status
  • Data wystawienia przez lekarza
  • Data wpływu do oddziału NFZ
  • Oddział kierujący
 • Ocena lekarza balneologa:
  • Rodzaj leczenia
  • Profil leczenia
 • Kolejka:
  • Numer w kolejce
 • Miejsce i termin leczenia:
  • Zakład lecznictwa uzdrowiskowego
  • Adres
  • Telefon
  • Termin leczenia / okres w którym powinno odbyć się leczenie